1-   عقد قرارداد مستقیم طرح تحقیقاتی با دانشجویان با اجازه کتبی استاد راهنمای پایان نامه امکان پذیر می باشد. (ضمیمه پروپزال)   2-   گرنت برای دانشجویان تخصص و PhD  مبلغ  50.000.000ريال و برای دانشجویان سایر مقاطع 30.000.000 ريال است.   3-   هر دانشجو میتواند یک طرح جاری "قرارداد مستقیم دانشجویی" و هر استاد دو طرح تحقیقاتی با کمیته تحقیقات دانشجویی داشته باشد.   4-   مدت زمان اجرای طرح نباید بیش از مدت زمان باقی مانده تحصیلات دانشجو…

شرایط عقد قرارداد مستقیم با دانشجویان

✅⭕️ عقد قرارداد مستقیم طرح تحقیقاتی با دانشجویان به عنوان مجری طرح های تحقیقاتی‼️

 

شرایط و قوانین به شرح زیر است:

ارتباط با ما

  • ایمیل: SRCD.mums@gmail.com
  • موبایل: +989158903237
  • تلفن ثابت: +989158903237
  • آدرس پستی: ایران-مشهد-میدان آزادی- دانشکد دندانپزشکی -