کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی مشهد

کارگاه مدیریت آبسه های فکی و دندانی ـ دکتر مصطفی علیزاده

 معرفی چهاردهمین کارگاه آموزشی نخستین مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

دستور العمل ثبت نام و برنامه زمان بندی نخستین مدرسه تابستانه

✅ دستور العمل ثبت نام نخستین مدرسه تابستانه و ذکر پاره ای از توضیحات

✅ برنامه زمانبندی مدرسه تابستانه دانشکده دندانپزشکی مشهد

کارگاه forced eruption ـ دکتر سید محمد درهمی

معرفی سیزدهمین کارگاه آموزشی نخستین مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

کارگاه آموزش ترمیم دندان اندو شده _ دکتر سید محمد درهمی

 معرفی دوازدهمین کارگاه آموزشی نخستین مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

کارگاه CBCT _ دکتر سید حسین حسینی زارچ

 معرفی یازدهمین کارگاه آموزشی نخستین مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

ارتباط با ما

  • ایمیل: SRCD.mums@gmail.com
  • موبایل: +989158903237
  • تلفن ثابت: +989158903237
  • آدرس پستی: ایران-مشهد-میدان آزادی- دانشکد دندانپزشکی -