کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی مشهد

کارگاه جراحی دندان عقل ـ دکتر صالح دادمهر

معرفی هفتمین کارگاه آموزشی از ۱۵ کارگاه آموزشی نخستین مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

کارگاه کاربرد لیزر در دندانپزشکی _ دکتر جواد سرآبادانی

معرفی ششمین کارگاه آموزشی از ۱۵ کارگاه آموزشی نخستین مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

کارگاه دارودرمانی در دندانپزشکی _ دکتر صالح دادمهر

معرفی پنجمین کارگاه آموزشی از ۱۵ کارگاه آموزشی نخستین مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

کارگاه بستن دیاستم _ دکتر محمد جواد مقدس

معرفی چهارمین کارگاه آموزشی از ۱۵ کارگاه آموزشی نخستین مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

کارگاه آشنایی با ونیر کامپوزیت _ دکتر محمد جواد مقدس

 معرفی سومین کارگاه آموزشی از ۱۵ کارگاه آموزشی نخستین مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

ارتباط با ما

  • ایمیل: SRCD.mums@gmail.com
  • موبایل: +989158903237
  • تلفن ثابت: +989158903237
  • آدرس پستی: ایران-مشهد-میدان آزادی- دانشکد دندانپزشکی -