کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی مشهد

کارگاه CBCT _ دکتر سید حسین حسینی زارچ

 معرفی یازدهمین کارگاه آموزشی نخستین مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

کارگاه روتاری _ دکتر سیاوش موشخیان

 معرفی دهمین کارگاه آموزشی نخستین مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

ثبت نام کارگاه های مدرسه تابستانی

ثبت نام کارگاه های مدرسه  تابستانی

ثبت نام کارگاه نحوه کار با لوپ چشمی اضافه شد!!!

کارگاه ترمیم پیچیده آمالگام _ دکتر حسین چالاکی نیا

 معرفی نهمین کارگاه آموزشی نخستین مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

کارگاه کراون کودکان ـ دکتر ایمان پریسای

 معرفی هشتمین کارگاه آموزشی از ۱۵ کارگاه آموزشی نخستین مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

ارتباط با ما

  • ایمیل: SRCD.mums@gmail.com
  • موبایل: +989158903237
  • تلفن ثابت: +989158903237
  • آدرس پستی: ایران-مشهد-میدان آزادی- دانشکد دندانپزشکی -