کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی مشهد

کارگاه روتاری

برای ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه کنید

کارگاه لوپ و دندانپزشکی چهار دستی

کارگاه لوپ و دندانپزشکی چهار دستی

ثبت نام کارگاه های زمستانی

برای ثبت نام کارگاه های زمستانه به ادامه مطلب مراجعه کنید:

کارگاه ها شامل:

1. روتاری

2. فتوگرافی

3. composte layering

4. لوپ و دندانپزشکی چهار دستی

5. ترمیم کامپوزیت خلفی

کارگاه فتوگرافی در دندانپزشکی

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی مشهد در حاشیه فستیوال ملی "هر دانشجو یک ایده" برگزار می‌کند.

کارگاه آشنایی با ترمیم های کامپوزیت در دندان های خلفی

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی مشهد در حاشیه فستیوال ملی "هر دانشجو یک ایده" برگزار می‌کند.

ارتباط با ما

  • ایمیل: SRCD.mums@gmail.com
  • موبایل: +989158903237
  • تلفن ثابت: +989158903237
  • آدرس پستی: ایران-مشهد-میدان آزادی- دانشکد دندانپزشکی -